ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้อย่างละเอียด

เอกสาร ข้อมูล สารสนเทศ และวัสดุอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "สื่อ") ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ("เว็บไซต์") จัดทำขึ้นโดย Six Continents Hotels, Inc. บริษัทภายใต้กลุ่มโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ("IHG") เฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ สำหรับใช้งานโดยแขกของ IHG และ/หรือสมาชิก IHG® Rewards Club ที่ได้รับการยืนยัน และในอนาคต เพื่อสอบถามหรือจองการเดินทาง และบริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใด (เรียกรวมกันว่า "ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต")

การเข้าถึง ใช้งาน ดู ส่งต่อ เก็บรักษา หรือจัดเก็บเว็บไซต์นี้ รวมถึงบริการ คุณสมบัติการใช้งาน สื่อ หรือเนื้อหาใด ๆ คุณต้องยินยอมที่จะยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และคำประกาศแต่ละข้อทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ("ข้อตกลง") โดยปราศจากการแก้ไข หากคุณไม่ใช่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือดาวน์โหลดสื่อใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ได้

IHG ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศแจ้งในสื่อและเว็บไซต์ที่นำเสนอได้ทุกเมื่อ

ข้อตกลงในการใช้งาน คุณรับรองว่าคุณมีอายุมากกว่า 18 ปี และมีความสามารถตามกฎหมายในการดำเนินการข้อตกลงนี้ และในการใช้เว็บไซต์นี้ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบทางการเงินสำหรับการใช้งานของคุณทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ (เช่นเดียวกับการที่ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้เยาว์ที่อาศัยอยู่กับคุณ) คุณยินยอมที่จะควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดของผู้เยาว์ภายใต้ชื่อของคุณหรือบัญชีของคุณ นอกจากนี้ คุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณหรือสมาชิกในครัวเรือนของคุณให้ไว้เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความจริง และแม่นยำ โดยไม่มีข้อจำกัด ข้อผิดพลาด หรือการจองด้วยจุดประสงค์ในการล่อลวงใด ๆ คุณรับทราบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการจองของเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อทำการจองหรือซื้อสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ตัวคุณเอง หรือบุคคลอื่นที่คุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการ คุณเข้าใจว่าการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกในการจองของเว็บไซต์นี้เกินความจำเป็นหรือใช้งานในทางที่มิชอบ อาจส่งผลให้คุณถูกตัดสิทธิ์การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว

สำหรับการจองหรือบริการใด ๆ ที่มีค่าใช้จ่าย ถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการซื้อต่าง ๆ ที่ระบุไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด การปฏิบัติตามกฎ และข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับความพร้อมของอัตราราคา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ คุณจะรับผิดชอบอย่างถึงที่สุดสำหรับค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีทั้งหมด และการประเมินที่มีขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

การจองแบบไร้สาย ไม่รับรองประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์มือถือทุกประเภทสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือจะไม่สามารถใช้การได้ หากอุปกรณ์ของคุณไม่ได้มีการกำหนดค่าการเข้ารหัส SSL คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณโดยตรงสำหรับความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือข้อสงสัยใด ๆ โปรดทราบว่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเครือข่าย ผู้ให้บริการ และอุปกรณ์มือถือ อาจมีค่าธรรมเนียมต่อนาที/ค่าใช้จ่าย และมีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบการเครือข่าย/ผู้ให้บริการของคุณ

การแปลงสกุลเงิน อัตราสกุลเงินเป็นไปตามแหล่งข้อมูลสาธารณะ และควรนำไปใช้เป็นแนวทางเท่านั้น การรับประกันอัตราราคาห้องพักจะเป็นไปตามสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรมเท่านั้น ข้อมูลการเปรียบเทียบสกุลเงินไม่ได้รับการอัพเดททุกวัน ข้อมูลสกุลเงินที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เชื่อว่ามีความถูกต้อง ทั้งนี้ IHG และ/หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือจะไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องดังกล่าว

สิทธิ์ที่จำกัดสำหรับการดูและคัดลอก เนื้อหา และข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์นี้ ("สื่อของ IHG") เป็นทรัพย์สินของ IHG และ/หรือบุคคลอื่น ห้ามไม่ให้มีการดาวน์โหลด ทำสำเนา หรือส่งต่อข้อมูล IHG ที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัวที่มิใช่เพื่อการพาณิชย์

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามใช้งานเว็บไซต์นี้ในจุดประสงค์เชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด หากในปัจจุบันนี้คุณคือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต คุณจะได้รับใบอนุญาตที่จำกัด ไม่สามารถโอนให้กันได้ และสามารถเพิกถอนได้ สำหรับการดู และคัดลอกสื่อวัสดุต่าง ๆ ได้เพียงผู้เดียว โดยเป็นการใช้งานส่วนบุคคล และเป็นไปตามข้อจำกัดด้านล่างนี้

พฤติกรรมต้องห้าม คุณตกลงที่จะไม่กระทำดังนี้ (ก) คัดลอก แสดง แก้ไข ทำซ้ำ หรือส่งต่อเนื้อหาใด ๆ ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก IHG (ข) รบกวนหรือทำลายเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ (ค) ใช้หรือพยายามที่จะใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ขัดขวางการทำงานอย่างเหมาะสมของเว็บไซต์หรือการทำธุรกรรมใด ๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ (ง) ส่งไฟล์ ข้อมูล หรือสื่ออื่น ๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เสียหาย เวิร์ม "ม้าโทรจัน" รวมถึงคำแนะนำหรือการออกแบบอื่น ๆ ที่อาจลบข้อมูลหรือเขียนโปรแกรม หรือทำให้เว็บไซต์ อุปกรณ์ หรือระบบใด ๆ ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ตามที่ออกแบบไว้ (จ) ส่งการสื่อสารใด ๆ ไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ซึ่งละเมิดกฎหมายของท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง หรือกฎหมายระหว่างประเทศ (ฉ) ส่งการสื่อสารใด ๆ ไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เป็นการทำให้เสียชื่อ หมิ่นประมาท หยาบคาย หรือลามก หรือ (ช) ส่งการติดต่อสื่อสารใด ๆ ไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ที่จะละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา เว็บไซต์นี้และสื่อวัสดุต่าง ๆ มีและอ้างถึงเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของ IHG และ/หรือบุคคลภายนอก คุณไม่ได้รับใบอนุญาตหรือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของ IHG และ/หรือบุคคลภายนอก การทำซ้ำหรือการจัดเก็บสื่อวัสดุที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2519 (1976) หัวข้อที่ 17 ศาลประเทศสหรัฐอเมริกา ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ลงข้อมูล นำแสดง อัปโหลด หรือถ่ายโอนสื่อวัสดุต่าง ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ คุณไม่สามารถลบการแจ้งเตือนลิขสิทธิ์ การแจ้งเตือนเครื่องหมายการค้าหรือการแจ้งเตือนกรรมสิทธิ์ใด ๆ ออกจากสื่อวัสดุ หรือใช้งานสื่อวัสดุหรือเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ ห้ามใช้สื่อวัสดุใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ในสภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เว็บไซต์ หรือสถานที่อื่น ๆ หรือสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ห้ามใช้เทคนิคการตัดแปะเนื้อหาเว็บไซต์ เพื่อตัดแปะเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นใดของ IHG (รวมถึงรูปภาพและข้อความ) ห้ามใช้เมตาแท็กหรือ "ข้อความแฝง" อื่นใดที่เป็นชื่อของเรา เครื่องหมายการค้าของเรา และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ

การแจ้งเตือนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้คือทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งของ IHG หรือของบริษัทย่อย บริษัทในเครือ หรือผู้ออกใบอนุญาตของ IHG ตามความเหมาะสม เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา และกฎหมายแห่งสากล

อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป คือชื่อทางการค้าที่อธิบายถึงบริษัทย่อยของ InterContinental Hotels Group PLC ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรมที่มีสาขาทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา Holiday Hospitality Franchising, LLC คือผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์/ผู้ออกใบอนุญาตสำหรับชื่อแบรนด์ และเครื่องหมายส่วนใหญ่ของ IHG ห้ามนำเครื่องหมายการค้าที่ครอบครองโดยบริษัทของ IHG ไปใช้หรือแสดงต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเครื่องหมาย เว้นแต่จะเป็นเครื่องหมายหรือภาพถ่ายที่มีให้ดาวน์โหลดได้ในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์นี้ สิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้มอบไว้ให้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่บริษัทสงวนไว้

ต่อไปนี้คือเครื่องหมายบริการบางส่วนที่เป็นของซิกซ์ คอนติเนนท์ส โฮเต็ล จำกัด บริษัทแม่ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัททั้งหมดของกลุ่มโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล: IHG®, อินเตอร์คอนติเนนตัล®, คราวน์ พลาซ่า®, ฮอลิเดย์ อินน์®, ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส®, เอ็กซ์เพรส บาย ฮอลิเดย์ อินน์™, ฮอลิเดย์ อินน์ ซีเล็กต์®®, ฮอลิเดย์ อินน์, Holiday Inn SunSpree®, ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท™, ฮอลิเดย์ อินน์ แฟมิลี่ สวีทส์ รีสอร์ท®, Nickelodeon® แฟมิลี่ สวีทส์ บาย ฮอลิเดย์ อินน์®, Holidome®, สเตย์บริดจ์ สวีทส์®, สเตย์บริดจ์™, โฮเต็ล อินดิโก้®, Forum®, ปาร์ค รอยัล®, เซ็นทรา®, IHG® Rewards Club, Six Continents Club®, The Place to Meet®, Meeting Options™, Business Options™, Leisure Options™, Weekend Options™, Meeting Success™, More Is Better®, คิดส์สวีทส์®, Best-4-Breakfast®, BridgeMart™, Holidex®, Stay With Someone You Know®, Great Rates™, Best Breaks™, Heart to Heart™, Morning Matters®, KEM’S®, Golden Bean®, Stay Smart®, Express Start™, Smart Roast Coffee™, Sleep Advantage® Make It Your Place®, Book With Confidence®, Designs of Hope®, แคนเดิลวูด®, แคนเดิลวูด สวีทส์®, แคนเดิลวูด คัพเบิร์ด®, แคนเดิลวูด แคร์®, Our Place.Your Space®, www.candlewoodsuites.com®, Consider Us Home®, Business Choice®, Dive-Inn Movies™, e-host™, DEALSONHOTELS.COM™, Curl Up.®, Get Comfortable®, Room For Hope®, Go Discover®, Look Again®, Imagine The Smiles®, MyPriorities®

เจ้าของสื่อวัสดุ สื่อวัสดุเป็นข้อมูลความลับ และเป็นข้อมูลกรรมสิทธิ์ของ IHG หรือผู้ออกใบอนุญาตของ IHG ตามความเหมาะสม

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ IHG ให้บริการการเชื่อมโยงดังกล่าวเพียงเพื่อความสะดวกของคุณ และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น IHG ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์อื่น ๆ การรวมลิงก์เหล่านี้ไม่ได้ระบุถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือการอนุมัติของ IHG ในด้านเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ นโยบาย หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเว็บไซต์หรือที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้ง IHG หรือผู้ให้บริการอื่นใดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้จะไม่เป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ และไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ เนื้อหา หรือสื่ออื่น ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ การใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์อื่น ๆ อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ การรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้ระบุถึงการรับรอง การสนับสนุน หรือการอนุมัติของเว็บไซต์ในด้านเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ นโยบาย หรือสื่ออื่น ๆ ในเว็บไซต์หรือที่ให้บริการในเว็บไซต์ดังกล่าว

ความเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ IHG หากคุณต้องการอ่านแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 

การรักษาความปลอดภัย เมื่อคุณได้รับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน กรุณาเก็บชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านดังกล่าวไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณให้แก่ผู้อื่น หรืออนุญาตให้ผู้อื่นนำชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณไปใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ และยินยอมที่จะรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ กรุณาแจ้งให้ IHG ทราบโดยทันทีหากมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของคุณ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ สื่อวัสดุต่าง ๆ ที่จัดหาไว้ให้จะมีลักษณะ "ตามที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกัน การเป็นตัวแทน การมีเงื่อนไข การดำเนินการ หรือข้อกำหนดใด ๆ ทั้งในรูปแบบชัดแจ้งหรือบอกเป็นนัย โดยชอบด้วยกฎหมายหรืออย่างอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถในการให้บริการ การไม่ฝ่าฝืนกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากขอบเขตอำนาจศาลบางแห่งห้ามไม่ให้มีข้อยกเว้นสำหรับการรับประกันโดยนัย การยกเว้นที่กล่าวมาอาจไม่สามารถใช้ได้กับคุณ นอกจากนี้ IHG ไม่รับประกันความแม่นยำ และความครบถ้วนของข้อมูล ข้อความ ภาพกราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่น ๆ ที่อยู่ในสื่อวัสดุ IHG อาจเปลี่ยนแปลงสื่อวัสดุ หรือโปรแกรม นโยบาย หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในสื่อวัสดุได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบ IHG ไม่มีพันธสัญญาในการปรับปรุงข้อมูลสื่อวัสดุ

ข้อจำกัดความรับผิด IHG จะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยกรณีพิเศษ โดยอ้อม โดยสืบเนื่อง หรือความเสียหายรูปแบบใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการสูญเสียผลกำไรหรือข้อมูล ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของสัญญาหรือการละเมิด อันเกิดจากการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้หรือสื่อวัสดุต่าง ๆ หรือการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของ IHG หรือผู้ให้บริการภายนอกใด ๆ ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงว่าข้อเรียกร้องที่หยิบยกขึ้นมานั้นจะเป็นไปตามสัญญา เป็นความประมาทเลินเล่อ หรือเป็นไปตามทฤษฎีการกู้คืนใด ๆ ก็ตาม แม้ว่า IHG จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ดังนั้นข้อจำกัดด้านบนนี้จึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

ประกาศรัฐบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวในการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 U.S.C. 2701-2711): เราไม่รับประกันความลับหรือความเป็นส่วนตัวของการสื่อสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านมายังเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล อีเมล การลงทะเบียน และข้อมูลระบุตัวตน พื้นที่ว่างในดิสก์ การสื่อสาร ข้อมูลที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้า หรือเนื้อหาอื่นใดที่ส่งผ่านไปยังเครือข่ายที่เว็บไซต์นี้เข้าถึง หรือมีความเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

การยุติ/ข้อจำกัดในการเข้าถึง IHG ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทในการแก้ไขหรือยุติการเข้าถึงของคุณทั้งในเว็บไซต์นี้ และสื่อวัสดุหรือส่วนใด ๆ ได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบ

ประกาศ ประกาศและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่บทบัญญัติของข้อตกลงนี้อนุญาตหรือกำหนดไว้จะมีการแจ้งผ่านช่องทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรือ IHG อาจลงประกาศดังกล่าวในเว็บไซต์นี้ด้วยตัวเอง เราจะถือว่าได้แจ้งประกาศให้คุณทราบแล้วเมื่อส่งถึงคุณทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ หรือโดยทันทีที่มีการลงประกาศนั้น ๆ ในเว็บไซต์นี้ เราจะถือว่าได้แจ้งประกาศให้คุณทราบแล้วเมื่อส่งถึงคุณทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ หรือโดยทันทีที่มีการลงประกาศนั้น ๆ ในเว็บไซต์นี้

บทบัญญัติอื่น ๆ การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือเนื้อหานี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาโดยไม่รวมถึงการเลือกใช้กฎหมาย ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงอันสมบูรณ์ของทุกฝ่ายโดยสอดคล้องกับเรื่องนี้ และใช้แทนข้อตกลงที่กระทำด้วยวาจา และด้วยลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ทั้งหมด ข้อผิดพลาด และความล่าช้าในส่วนของ IHG เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือการบังคับใช้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าว หากพบว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ที่ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือเป็นโมฆะ ส่วนอื่น ๆ ณ ที่นี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ หัวเรื่องใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้น ไม่นำมาใช้ในการตีความข้อตกลงฉบับนี้